SYSTEMISCH COACHEN

Om hierin verheldering te krijgen is systemisch coachen een krachtig instrument. Simon is zo’n systemische coach. Hij kijkt samen met de coachee of een team naar de verborgen patronen en dynamieken waar de coachee of een team deel van uitmaakt. Het gaat daarbij om bewustwording en om het zuiver waarnemen in het HIER en NU. Immers zuiver waarnemen wordt belemmerd door onze vooringenomenheid met ervaringen uit het verleden en door onze hoop en vrees voor de toekomst. Zo wordt het beeld van het heden vertekend en dringt onvolledig of vervormd tot ons door. Bewustwording van die patronen helpt ons om de verbinding met onszelf, de mensen om ons heen en de samenleving weer te herstellen.


WERKWIJZE

Simon laat zich in zijn systemische werk leiden door de vraag van de coachee en wat zich daarin aandient in het NU. Zijn aanwezigheid, warmte, rust, aandacht en scherpe waarneming zijn kenmerkend in zijn manier van werken. Daarmee schept hij voor de coachee een veilige en vertrouwde bedding om in te landen en te werken. Hij beschikt over een ruime bagage, brede werkervaring en kunde op het gehele terrein van het systemische werk en geeft liefdevol en helder handvatten aan datgene wat zichtbaar wil worden.